Groep in context
Samen sterk in groeien

Wat doen wij


Wij verzorgen diverse groepstrainingen voor scholen waarbij het verbeteren en bevorderen van het

vertrouwen en de veiligheid van de groep centraal staan.


Ons basisprogramma bestaat uit:

-         Intakegesprek

-         Informatieavond met de ouders

-         6 groepslessen, waar bij 2 van deze lessen ouders uitgenodigd zijn

-         Nabespreking na iedere groepsles

-         1 tussenevaluatie

-         1 eindevaluatie


Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor individuele begeleiding van leerlingen en/of ouders ter

bevordering van het groeiproces van de groep.

Wij coachen ook individuele leerkrachten en/of teams.